Raymond Kurzweil

Ray Kurzweil

Het duurt niet lang meer voordat we op grote schaal in staat zijn ons brein te verbinden met het internet. Ray Kurzweil, geestelijk vader van Singularity University verwacht dat Brain-Computer Interfaces in de jaren ’30 zo geavanceerd zullen zijn dat het mogelijk is om voor een groot aantal toepassingen menselijke en kunstmatige intelligentie met elkaar te verbinden. Onvoorstelbaar? Onmogelijk? Kurzweil, groot uitvinder en tevens vader van een enorme lijst aan toekomstvoorspellingen, heeft er nog niet vaak naast gezeten.

Wat zijn die Brain-Computer Interfaces (BCIs) dan? In feite gaat het om een stukje technologie om een directe  communicatie tot stand te brengen tussen een computer en het menselijk brein. Dus zonder de tussenkomst van zintuigen als gezicht en gehoor of functies als spraak. En ook hier gaan de technologische ontwikkelingen erg hard.

Meditatie

Ariel Garten

Ariel Garten

Tijdens Exponential Medicine werd zichtbaar dat de consumentenmarkt bestormd wordt door bedrijven die je willen helpen om tot rust te komen en daar slimme apparaatjes voor hebben ontwikkeld, zoals Thync. Ook is het mogelijk om rusteloosheid te overwinnen met de hoofdband die Ariel Garten heeft ontwikkeld en in de juiste stemming te komen voor meditatie: Muse, your personal meditation assistent.

Het zijn producten die in staat zijn golven te lezen van en prikkels te leveren aan het brein die passen bij bepaalde ervaringen. Op de website van Thync staat hierover:  “A soothing neck massage. A splash of cold water. A kiss from someone you love. Each action influences peripheral nerves in your head and face, signaling brain regions to change the way you feel. Thync works using the same pathways by delivering low-level electrical pulses to these nerves.”

Neuroprotheses

Daarmee is de essentie van de BCI weergegeven. Als we nu die delen in het brein die bij bepaalde sensaties horen op de juiste wijze weten te prikkelen zullen we tot veel meer zaken in staat zijn. Rond doofheid zijn al enige tijd  toepassingen met cochleair implantaten. Dit is een neuroprothese die een geluidsgolf omzet in een elektronisch signaal en dat direct doorgeeft aan de gehoorzenuw. Analoog daaraan zie je nu ook toepassingen ontstaan voor blinden of om pijn te bestrijden. Een mooie samenvatting daarvan geeft Peter Diamandis in een recent artikel in de Huffington Post.

Leigh Hochberg, neuroloog uit het Massachussets General Hospital, presenteerde zijn onderzoek naar toepassingen voor patiënten die verlamd zijn. Hij is in staat gebleken om hersensignalen direct op te vangen en om te zetten in een beweging. Zie ook deze videopresentatie:

 

Je brein in de cloud

Op dit vlak, het begrijpen van de werking van neuronen en het ontwikkelen van een instrumentarium, dat ons in staat stelt computers daarmee te laten communiceren, worden deze jaren grote stappen gezet. Ik denk persoonlijk dat Kurzweil met zijn voorspelling dat over zo’n vijfentwintig jaar ons brein rechtstreeks met de cloud kan communiceren, er opnieuw niet veel naast zal zitten.

Sommigen kunnen niet wachten tot de sciencefiction van de Matrix realiteit wordt, anderen zien de toekomst met angst en beven tegemoet. Persoonlijk heb ik vooral met stijgende verbazing de ontwikkelingen gadegeslagen. Schitterend om te zien hoe deze technologie mensen weer gezicht, kracht en soms zelfs een leven teruggeeft. Wat zal verder mogelijk zijn? Zullen we eenvoudig een nieuw taal kunnen leren door die te uploaden? Of is dat juist niet meer nodig omdat de peer-to-peer communicatie geen taal meer nodig heeft?

Ik vraag me ook af wat dit doet met ons zelfbeeld. Wat is een mens nu eigenlijk? Genoeg om je aan te vergapen en het hoofd over te breken. Later meer…!

Dit is mijn derde bijdrage over Exponential Medicine 2015

  1. Exponentiële technologie
  2. Big Data en Deep learning
  3. Brain-Computer Interfaces
  4. Bio-hacking