Choose color scheme

Welkom!

Mijn naam is Arend Roos en sinds tien jaar werk ik op het snijvlak van technologie en gezondheid. Ik doe dat in verschillende rollen: adviseur, projectleider en uitvinder. Op deze website laat ik wat meer zien van mijn ideeën en activiteiten. Ik prijs me gelukkig te leven in een tijd waarin we een grote technologische revolutie beleven en waarin ook de fundamentele vragen van het menszijn steeds weer naar de oppervlakte komen.

Waarom technologie en gezondheid? Ik ben daar terecht gekomen door bepaalde ontmoetingen en het toeval dat een loopbaan kenmerkt. Maar in de loop van de jaren heb ik ontdekt dat ik graag werk in de spanning tussen mens en techniek, tussen langzaam en snel, tussen lokaal en globaal. En die komen in de zorg en het sociaal domein heel pregnant naar boven.

Ik krijg energie en overzicht in complexe situaties. Ik beschik over een uitgebreid netwerk. Mijn klanten vinden mij vindingrijk en inspirerend. Zij waarderen mijn vermogen om situaties snel te analyseren, nieuwe oplossingsrichtingen te schetsen en partijen te verbinden.

Nu leest u het een en ander van mij, maar ik zou andersom ook graag kennismaken. Ik hoop daarom ook dat u contact met mij opneemt.

ARENDROOS

Comments are closed.