“Red de Zorg”, zo wordt ons toegeschreeuwd van posters en in radiospotje. Meer dan 100 BN’ers (onder wie ik nog vrij weinig jongeren heb ontwaard) en de vakbonden leggen het kabinet het vuur aan de schenen. De zorg moet gered worden. De invoering van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten hebben voor grote problemen gezorgd. Er worden rechtszaken gevoerd om goede zorg te kunnen houden. De uitvoering van de WMO stuit op grote problemen, zoals vorige week in Rotterdam bleek.

Het is te prijzen dat het actiecomité wijst op de verspilling en bureaucratie. Terecht wordt de vinger gelegd bij de problemen die marktwerking met zich meebrengt (en waar zeker in perifere gebieden, zoals Zeeland, negatieve gevolgen merkbaar zijn). Het geeft echter te denken dat de actie geleid wordt door vakbonden. Hiermee geven zij blijk ver te willen gaan om een bestaande situatie te willen behouden. In de zorg leidt behoud namelijk niet tot beterschap.

De huidige zorg heeft grote beperkingen. Beperkingen die vragen om een fundamentele vernieuwing van het systeem. Een van de vernieuwingsvoorstellen is het rapport van de commissie Toekomstige Zorg Zeeland. Hierin wordt beschreven hoe wij allen beter zouden worden van een zorgstelsel dat dichterbij huis georganiseerd is, maar waar tegelijkertijd grotere deskundigheid beschikbaar is door de inzet van technologie.

maxresdefault-2Diagnostiek is een mooi voorbeeld van een terrein waar dit mogelijk is. Een pleitbezorger hiervan is Elisabeth Holmes. Als oprichter van Theranos ontwikkelt zij producten en technieken om in een vroeg stadium vast te stellen of zich een ziekte aandient. Dat kan namelijk veel eerder dan nu vaak het geval is. Haar persoonlijke verhaal (een link naar haar TEDtalk staat onder dit artikel) motiveert ze vanuit de beschermwaardigheid van de gezondheid en het welzijn van mensen, een fundamenteel recht. We mogen hopen dat de zorgsector ontvankelijk wordt voor het pleidooi van Holmes. Dat betekent echter wel dat de zorg nog veel meer op de schop moet dan afgelopen jaar is gebeurd. Want het opsporen van bijvoorbeeld kanker in een zeer vroeg stadium verhoogt weliswaar de kwaliteit van leven van de (potentiële) patient. Er is een heel andere type behandeling en een ander soort professional nodig om met interventies te komen dan nu het geval is. Sterker nog, deze nieuwe zorg zal bepaalde beroepsgroepen overbodig maken.

De vraag is: waar zijn wij bereid de straat voor op te gaan? Gaat het ons om het recht op bescherming van onze gezondheid? Of willen we strijden om het behoud van zorg? Wie zich zorgen maakt om de gezondheid van een geliefde, beseft dat gezondheid meer weegt dan zorg. Wat mij betreft wordt dit het ideaalplaatje van de nieuwe Commissie Toekomstige Zorg Zeeland: een provincie zonder zorgen. En de vakbonden? Laten zij zich druk maken om het voorbereiden van hun leden voor een nieuwe toekomst. We hebben namelijk erg hard mensen nodig met nieuwe competenties.

De praktijk is weerbarstig, maar uiteindelijk hebben wij samen de keus: Redden we de zorg of onze gezondheid? Kiezen we voor behoud of beterschap? Blijven we liggen of komen we overeind?

 

(dit blog is gepubliceerd op www.santezeeland.nl)